Úvodní stránka  |  Kontakt

Koloseum
Dance Team
Plzeň

Taneční škola a klub
sportovního tance

Tel.: +420 603 384 314      E-mail: info@kdtp.cz

/

Obecné pokyny k účasti na tanečních kurzech

  1. Každý taneční sál má k dispozici uzamykatelnou šatnu, která je otevřena vždy 10 minut před začátkem hodiny a po skončení lekce. V průběhu výuky je klíč k dispozici u lektora.
  2. Buďte přítomni vždy alespoň 10 minut před začátkem hodiny, abyste se stihli v klidu přezout a převléknout. Na taneční sál není dovoleno vstupovat bez vědomí lektora.
  3. Na taneční sál je zakázáno chodit ve venkovní obuvi.
  4. V šatně si nenechávejte žádné cennosti, peníze, doklady, mobilní telefony apod. Za případnou ztrátu či odcizení těchto věcí nemůžeme nést odpovědnost. Na tanečních sálech, kde je dostatek místa pro odložení těchto věcí, je budete mít pod stálou kontrolou.
  5. Na taneční sál je zakázáno vnášet a konzumovat jakékoliv jídlo. Rovněž jsou zakázány žvýkačky, bonbóny apod. Výjimku tvoří pouze nápoje, které naopak doporučujeme k udržování pitného režimu.
  6. V průběhu výuky je zakázáno používání mobilních telefonů a dalších přístrojů, které mohou rušit výuku.
  7. Po skončení hodiny opusťte neprodleně taneční sál, aby nebyla narušena další výuka.
  8. V prostorách školy je zakázáno ničení nebo poškozování školního majetku a vybavení. V případě zjištění takového chování má lektor právo vykázat dotyčnou osobu z kurzu bez možnosti náhrady.

Copyright © 2002 - 2022 Koloseum Dance Team Plzeň

Tel.: +420 603 384 314 nebo +420 605 533 201      E-mail: info@kdtp.cz      Číslo účtu: 726677379 / 0800